Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο Κέντρο Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Λογοθεραπείας & Εργοθεραπείας ΑΛΕΞΗΜΑ

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσας

Υπηρεσίες Λογοθεραπείας υψηλών προδιαγραφών για παιδιά και ενήλικες, από το πρότυπο κέντρο λογοθεραπείας “Αλέξημα” στον Πειραιά.

Αυτισμός

Εφαρμογή εξατομικευμένης θεραπευτικής παρέμβασης στο επίπεδο της διαταραχής και στην συναισθηματική ολοκλήρωση του παιδιού.

Λογοθεραπεία

Αξιολόγηση και θεραπεία των δυσκολιών της Επικοινωνίας, λεκτικής και μη. Αποκατάσταση των διαταραχών της Φωνής, του Λόγου και της Ομιλίας σε παιδιά και ενηλίκους, καθώς και διαταραχών της κατάποσης.

Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Ενίσχυση των επιπέδων ανεξαρτητοποίησης και προσαρμογής του παιδιού στο περιβάλλον ( σχολείο, παιχνίδι, κτλ) εφαρμόζοντας λειτουργικές πολυσθητηριακές δραστηριότητες.

Ειδική αγωγή

Εκμάθηση μαθησιακών δεδομένων και τρόπων με σκοπό την λειτουργική προετοιμασία του παιδιού ακόμα και της προσχολικής ηλικίας στους τομείς της γνώσης και συμπεριφοράς.

Μαθησιακές δυσκολίες (γενικές - ειδικές)

Δημιουργία των απαραιτήτων εργαλείων ανεφοδιασμού και κατάκτηση της γνώσης, βασισμένων στην δυναμική του παιδιού, με σκοπό την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.

Πρώιμη παρέμβαση

Δημιουργία και ωρίμανση ικανοτήτων απαραιτήτων για την κοινωνική ένταξη του παιδιού, όπως ενίσχυση επικοινωνιακών –κοινωνικών- συναισθηματικών δεξιοτήτων, διαχείριση συμπεριφορών, οργάνωση και αυτονομία.

Παράλληλη στήριξη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

Στήριξη του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο μέσω ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με σκοπό την κάλυψη σχολικών αναγκών και απαιτήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης.

Συμβουλευτική υποστήριξη (παιδιού - εφήβου - ενήλικα - οικογένειας)

Με εμπειρία και ειδίκευση στην συστημική θεραπεία και με την χρήση θεραπευτικών εργαλείων όπως το γενεόγραμμα, η συμβουλευτική παρέμβαση στοχεύει στην στήριξη του ατόμου, στην ομαλοποίηση σχέσεων και στην προσωπική εξέλιξη.

Θεραπείες μέσω τέχνης ( Δραματοθεραπεία - Παιγνιοθεραπεία)

Βιωματικές προσεγγίσεις μέσω πολυαισθητηριακών τεχνικών με σκοπό την προσωπική εξέλιξη, την έκφραση, την αλληλεπίδραση, την γνώση και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Δημιουργική απασχόληση

Εξερευνώντας και αποκτώντας επαφή με ποικίλα ερεθίσματα το παιδί μπαίνει σε διαδικασία να δημιουργεί, διασκεδάζει και σύγχρονος να αναπτύξει δεξιότητες όπως φαντασία, κοινωνικότητα και ενσυναίσθηση.