Διεπιστημονική ομάδα

Η διεπιστημονική μας ομάδα είναι μια ομάδα θεραπείας που αποτελείται από γιατρούς και ειδικούς θεραπευτές.

Η ομάδα μας...

Μια ομάδα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και αξιών με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα- ενώ υπάρχει και άμεση συνεργασία με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων με σκοπό την βέλτιστη και σφαιρική αντιμετώπιση όλων των αναγκών. Η διεπιστημονική μας ομάδα αποτελείται από: