Ο χώρος μας

Ενδεικτικές φωτογραφίες απο το κέντρο μας και τους χώρους του.